Goed restauratie steenhouwwerk vraagt veel kennis en vakmanschap. Daarom zijn de leden van de VRS allen in het bezit van het certificaat BRL Instandhoudingstechnologie en URL Restauratie Steenhouwwerk.

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft systematisch voor alle voorkomende restauratiewerkzaamheden de restauratieladder en beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen opgesteld om heel precies te benoemen wat een verantwoorde omgang met het erfgoed inhoudt. Wanneer grijp je op welke manier in en hoe voer je de werkzaamheden zo uit dat er zoveel mogelijk van de cultuurhistorische waarden behouden blijven?

De actuele BRL en URL zijn te downloaden via www.stichtingerm.nl.

De bedrijven worden jaarlijks getoetst door certificerende instelling KIWA uit Rijswijk. Het beheer en toezicht op deze BRL en URL is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is betrokken bij deze toezichthouder.