Gepubliceerd op: 28 april 2024

Erkend Restauratie Steenhouwerij en VRS-lid Slotboom Steenhouwers BV voert in opdracht van hoofdaannemer Nico de Bont | TBI diverse restauraties uit aan Fort Sabina in Heijningen. In de gevels van het kazernegebouw is Belgisch Hardsteen toegepast in de vorm van duimblokken, sluitstenen en grendelblokken. Op veel plaatsen zijn deze hardstenen onderdelen gescheurd als gevolg van de roestende ijzeren ankers. Na demontage van de blokken bleek ook dat de ankers vroeger zijn aangegoten met zwavel in plaats van lood. Als vocht met zwavel in contact komt, vormt zich zwavelzuur, wat vervolgens kan zorgen voor extra roestvorming en dus schade.


Bron: Wikipedia

Historie
Fort Sabina, oorspronkelijk bekend als Fort “De Ruijter”, werd gebouwd in 1809 als onderdeel van de Franse kustverdediging na de Engelse invasie tijdens de Walcheren Expeditie. Na de Franse aftocht in 1813 kreeg het fort de naam Fort Prins Frederik. In 1913 werd het hernoemd tot Fort Sabina Henrica, vernoemd naar de Sabina-Henricapolder waarin het gelegen is, en naar Sabina Henrica van den Santheuvel, de echtgenote van de architect van de forten, kapitein-ingenieur Michiel Mattheus van Oosterzee. Als onderdeel van de Vestingwet van 1874, diende het fort als verdediging tegen vijandelijke vloten en torpedo’s. In 1923 werd het opgeheven als vestingwerk. Vanaf 1936 diende het als werkkamp voor jeugdige werklozen onder leiding van de Amsterdamse Burgerwacht, wat uiteindelijk mislukte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als legerlocatie en schuilplaats voor de burgerbevolking.

De focus van de huidige restauratie ligt op het kazernegebouw uit 1881, waar schade aan de gevel en luiken is waargenomen door corrosie en vocht. De restauratie is gericht op het behoud van de cultuurhistorische waarde van het fort en op het toegankelijker maken van de kazerne voor een breder publiek. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstel van metsel- en voegwerk, vervanging van luiken en beschadigd natuursteen, en klein herstelwerk aan kozijnen en stucwerk.

Samen met Nico de Bont en BBM architecten heeft Slotboom de schade aan elk hardstenen blok in het werk beoordeeld. Besloten is om de meervoudig gescheurde en zwaar beschadigde blokken geheel te vervangen. Blokken die nog te herstellen zijn, worden in het werk gelijmd, gerepareerd en/of ingeboet. Momenteel wordt in de werkplaats van Slotboom de laatste hand gelegd aan de nieuwe duimblokken, die een exacte kopie zijn van de oude exemplaren. De afwerking van de zichtvlakken is hierbij geheel conform het origineel en handmatig uitgevoerd. De medewerkers van Nico de Bont zullen straks de nieuwe blokken monteren in het herstelde metselwerk.


Bron: Luchtfoto Fort Sabina Ton Iding – monumentenportaal.nl

Bij de leden van de VRS staat kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Zij zijn allen gecertificeerd volgens de richtlijnen van de BRL 4000 en URL 4007 van de Stichting ERM. Middels deze certificaten kunnen de steenhouwers aantonen dat zij de kennis en ervaring bezitten, die nodig is voor het uitvoeren van restauraties aan natuursteenmonumenten. Daarnaast zijn zij voortdurend bezig met innovatie en het verkennen van nieuwe technieken en materialen, die de duurzaamheid en de levensduur van de gerestaureerde monumenten kunnen vergroten.

Interesse?
Restauratiesteenhouwer is een mooi vak. Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze leden, allen erkend steenhouwbedrijf.

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@restauratiesteenhouwers.nl.

Volg ons op LinkedIn.

Deel dit bericht