Natuursteenrestauratie aan het voormalige Canisius college Nijmegen door VRS-lid Slotboom Steenhouwers

Het voormalige Canisius College in Nijmegen is een imposant rijksmonument, ontworpen in Hollandse neorenaissance stijl. De architect Nicolaas Molenaar ontwierp het grote gebouw aan de Berg en Dalseweg 81 met een monumentale voorgevel en drie hoge spitse daken in de stijl van de neorenaissance; hij werd beïnvloed door Pierre Cuypers. Van 1900 tot ca. 1970 diende het gebouw als katholieke hogere burgerschool en gymnasium. In de jaren die volgden, werd het pand door meerdere instellingen als kantoor gebruikt tot het in 2017 weer op de markt kwam. Het Nijmeegse college met zijn iconische bibliotheek werd gekocht door Kroot & Partners Vastgoed samen met TB Investments, samenwerkend onder de naam Nijmegen Canisiushof B.V.

Het pand, dat qua bouwstijl veel gelijkenissen vertoont met het Rijksmuseum, krijgt momenteel een herbestemming. Er komen naast een prachtige ontvangstruimte waar men kan werken, eten en leven, meer dan 100 appartementen en een sport- en welzijn accommodatie.

Erkend Restauratie Steenhouwerij en VRS-lid Slotboom Steenhouwers voert in opdracht van Nijmegen Canisiushof diverse restauratiewerkzaamheden uit aan het natuursteen van het exterieur. De plinten en entreepartijen van het gebouw zijn overwegend uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Verder is in de hoger gelegen geveldelen gebruikgemaakt van o.a. Udelfanger zandsteen.

In het verleden zijn er diverse aanpassingen aan het pand gedaan waardoor een aantal natuursteen onderdelen geheel verdwenen zijn. In de vestibule ontbreekt bijvoorbeeld een deel van de beide hardstenen bloktreden en stoepplaten. Ook ontbreken er diverse massieve raamdorpels in de achtergevel en bij de erker aan de achterzijde ontbreekt een deel van de traptreden en het bordes. 

Verder zijn er schades aan het bestaande zandsteen vanwege roestende ijzeren doken en hekwerken.

Slotboom Steenhouwers heeft de zandsteen onderdelen in de gevels hersteld door de beschadigde onderdelen plaatselijk in het werk in te boeten. De ontbrekende hardstenen onderdelen zijn geïnventariseerd en exact uitgetekend naar het oorspronkelijke ontwerp. Op moment van schrijven is de steenhouwerij bezig met de vervaardiging van de hardstenen onderdelen. Alle nieuwe elementen zijn een reconstructie van het oorspronkelijke werk, zowel qua detail als ook de handmatig gefrijnde afwerking. Naar verwachting zal het complete natuursteenwerk eind dit jaar gereed zijn.

Bij de leden van de VRS staat kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Zij zijn allen gecertificeerd volgens de richtlijnen van de BRL 4000 en URL4007 van de Stichting ERM. Middels deze certificaten kunnen de steenhouwers aantonen dat zij de kennis en ervaring bezitten, die nodig is voor het uitvoeren van restauraties aan natuursteenmonumenten. Daarnaast zijn zij voortdurend bezig met innovatie en het verkennen van nieuwe technieken en materialen die de duurzaamheid en de levensduur van de gerestaureerde monumenten kunnen vergroten.

Interesse?
Restauratiesteenhouwer is een mooi vak. Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze leden, allen erkend steenhouwbedrijf.

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@restauratiesteenhouwers.nl.

Volg ons op LinkedIn.

Heeft u vragen?

Bel ons:  033-465 9 465

Of stel uw vraag per e-mail:  info@restauratiesteenhouwers.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Eerder verzonden nieuwsbrieven »

Actueel

Nieuwsarchief »