Restauratie natuurstenen trap en bordes De Hooge Riet Ermelo

Erkend Restauratie Steenhouwerij en VRS lid Slotboom Steenhouwers BV restaureert in opdracht van Draisma Bouw de oude entree stoep van het hoofdgebouw van sanatorium De Hooge Riet in Ermelo. Een prachtig, complexe restauratie, waarbij uiteraard de richtlijn Steenhouwwerk van de Stichting ERM (URL 4007) gevolgd is.

Sanatorium De Hooge Riet (1939) maakt deel uit van het Landgoed Veldwijk, dat uit de 18e eeuw stamt. De Arnhemse architect E.J. Rothuizen maakte het ontwerp in typische Interbellum stijl. Kenmerkend zijn de hoge bouwkundige kwaliteit en de sfeervolle details. De Hooge Riet was een plek voor welgestelden om te herstellen of tot rust te komen. Na jaren van leegstand krijgt De Hooge Riet een nieuwe toekomst; projectontwikkelaar Heijmans transformeert het object tot woningen. In het verduurzaamde hoofdgebouw, een rijksmonument, komen appartementen en tussen de oude bomen in het park komen nieuwe woningen. Deze bouwkundige opgave wordt uitgevoerd door Draisma Bouw uit Apeldoorn.

Slotboom Steenhouwers restaureert de oude entree stoep van het hoofdgebouw. Aan het exterieur van het complex is overwegend gebruik gemaakt van kalkstenen zoals Euville in de vorm van raamdorpels, neggeblokken en lateien. De trap van de hoofdentree is echter uitgevoerd in een afwijkend materiaal, namelijk Anstrude Jaune Claire. Dit is een niet geheel vorstbestendige steensoort.

De meeste onderdelen van de Anstrude stoep waren na bijna 80 jaar in weer en wind in een sterk verweerde en slechte staat. Door het gebruik van strooizouten was er ook veel schade door kristallisatie aan het oppervlak van de trap en het bordes.

Bij de opname van de bestaande toestand is uitgegaan van de Restauratieladder en URL 4007. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk authentiek materiaal te behouden. Slotboom Steenhouwers heeft ter voorbereiding ieder onderdeel visueel beoordeeld en dit verwerkt op een opnametekening. In een opnamerapport zijn vervolgens alle individuele onderdelen beschreven met een plan van aanpak. Na afstemming en goedkeuring van dit herstelplan door de belanghebbenden is het werk vervolgens in uitvoering genomen.

De trap en het bordes zijn volledig gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats in Winterswijk. De te behouden onderdelen zijn gereinigd middels de hotbox methode en vervolgens waar nodig hersteld middels inboetstukken (restauratieladder – trede 2). De te zwaar beschadigde onderdelen zijn vervangen door deze te kopiëren qua vorm en afwerking (restauratieladder – trede 3a). Als vervangende steensoort is gekozen voor de vorstbestendige Franse Kalksteen Semond Dore. Na herstel van de gemetselde fundering is het natuursteenwerk weer teruggeplaatst.

Interesse?
Restauratiesteenhouwer is een mooi vak. Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze leden, allen erkend steenhouwbedrijf.

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@restauratiesteenhouwers.nl.

Volg ons op LinkedIn.

Heeft u vragen?

Bel ons:  033-465 9 465

Of stel uw vraag per e-mail:  info@restauratiesteenhouwers.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Eerder verzonden nieuwsbrieven »

Actueel

Nieuwsarchief »